รับแปลงเทปเบต้าแคม (BETACAM SP) ลงเป็นไฟล์ .AVI  หรือ .MOV ใส่ฮาร์ดดิส ราคาเริ่มต้น 500 บาท

- ราคา BETACAM SP แปลงเป็นไฟล์ดิจิตอล ชั่วโมงละ 1000 บาท

- เวลาน้อยกว่า ชั่วโมง คิดเริ่มต้นที่   500   บาทต่อม้วน

 

หรือจะแปลงจาก Mini-DV และ Files .AVI , .Mov ,.MPEG , .H264 , .ฯลฯเพื่อลงเทป ( BETACAM SP)

เนื่องด้วยทีวีในเมืองไทย กำลังเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอล

เครื่องเบต้าก็น่าจะเลิกใช้ตามกันไป เหมือนเครื่องยูเมติก (Umatic) เมื่อในอดีต หากลูกค้าท่านใดที่ยังมีม้วนเทป (Footage)

เทปรายการต่างๆที่จะต้องแปลงเป็นไฟล์เพื่อนำกลับมารีรันใช้ใหม่ เราขอแนะนำให้ท่านรีบนำมาแคป (Capture)

เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ .AVI หรือ .MOV ใส่ลงฮาร์ดดิสหรือเซิฟเวอร์ของท่าน

 

รับแปลง เทปยูเมติค(U-Matic) เป็นไฟล์ดิจิตอล

ม้วน (Umatic) สำหรับออกอากาศในอดีต หากลูกค้าท่านใดที่ยังมีม้วนเทป (Footage)

เทปรายการต่างๆที่จะต้องแปลงเป็นไฟล์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เราขอแนะนำให้ท่านรีบนำมาแคป (Capture)

เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล .AVI หรือ .MOV  ใส่ลงฮาร์ดดิสหรือเซิฟเวอร์ของท่าน

Copy  U Matic เป็นไฟล์ดิจิตอล .AVI , .Mov ,.MPEG , .H264 , .ฯลฯ

- ราคา U Matic เป็นไฟล์ดิจิตอล ชั่วโมงละ 1200 บาท

- เวลาน้อยกว่า ชั่วโมง คิดเริ่มต้นที่   600   บาทต่อม้วน

 

Thursday the 28th. Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates